Narcos

Metoda Ryodoraku

Ryodoraku

  Jest to metoda diagnostyki, która łączy w sobie tradycyjną wiedzę medycyny chińskiej oraz naukę i zasady medycyny zachodniej. Jej celem jest obiektywne określenie bioelektrycznej aktywności organizmu za pomocą pomiaru przewodności elektrycznej w strefie punktów akupunkturowych. Diagnoza stanu  poszczególnych narządów wewnętrznych i ocena ich stanu energetycznego pozwala zastosować odpowiednią terapię oraz  stymulację elektropunktową .Polega na pomiarze przewodności elektrycznej w strefie punktów akupunkturowych i opiera się na zależności pomiędzy funkcjonalnym stanem narządów wewnętrznych a wartościami oporności elektrycznej w odpowiednich punktach na powierzchni skóry.Metoda Ryodoraku jest znana od lat 50; została opracowana i opatentowana przez prof. Yoshio Nakataniego w Japonii.Prof.Nakatani poświęcił 20 lat pracy na dobranie odpowiednich parametrów badania .W tym czasie przebadał dziesiątki tysięcy osób .W Polsce jest stosowana od 1983 roku. 

Celem metody Ryodoraku jest:

  –  wstępna diagnoza stanu poszczególnych narządów wewnętrznych  i ocena ich stanu energetycznego

  – złagodzenie zaburzeń czynnościowych narządów poprzez odpowiednią stymulację regulacyjną prądem o odpowiednich parametrach

  – przywrócenie równowagi bioelektrycznej w określonym organie

  – pomoc w walce z bólem

  – szybka interwencja w początkowej fazie choroby

  – uaktywnienie całego organizmu w przypadku chorób przewlekłych

  – profilaktyka w celu zapobiegania nawrotom choroby