Narcos

Kosmoenergetyka

Kosmoenergetyka

   Kosmoenergetyka to praktyka mająca na celu rozwój osobisty,doskonalenie siebie,uzdrawianie ciała fizycznego jak i duchowego.To dziedzina wiedzy znana i używana przez wszystkie kultury na przestrzeni wieków.Należy do najstarszych metod uzdrawiania. W Kosmoenergetyce materia i energia znajdują się w nierozłącznej całości. Materia jest to  zagęszczenie energii, a człowiek jest skomplikowaną strukturą pól biologicznych. Każda komórka ,tkanka, organ posiada swój własny i specyficzny zakres częstotliwości. Kiedy ta częstotliwość ulegnie zaburzeniu (zmieni się) w ciele fizycznym pojawi się choroba. Kosmoenergetyka podaje „prawidłowe” częstotliwości na chore organy. Równocześnie pracuje z całym systemem energetycznym człowieka podając ogólnie uzdrawiające częstotliwości na cały organizm. Powstaje wtedy pole torsyjne posiadające charakterystykę zdrowych komórek – tkanek – organów. Wymuszony rezonans przywraca do zdrowia organizm.Metoda Kosmoenergetyki to jedyna metoda pracy z energiami Universum, podczas której nie ma możliwości tzw. przebicia energetycznego. Jest całkowicie bezpieczna zarówno dla człowieka w potrzebie jak i terapeuty.Często bywa mylona z innymi praktykami uzdrawiającymi,szczególnie z bioenergoterapią.Są to jednak dwie różne metodyki .Główna różnica pomiędzy metodą Kosmoenergetyki a bioenergoterapią polega na tym,że Kosmoenergetyka wykorzystuje do uzdrawiania zewnętrzne energie (energie kosmosu),a bioenergoterapia – energie i potencjał samego uzdrowiciela.Terapeuta Kosmoenergetyki nie traci dla uzdrowienia kogoś swojej energii,on jest tylko operatorem kosmoenergii.

  Częstotliwości w Kosmoenergetyce nazywane są potocznie kanałami. Są to potoki energoinformacyjnych kosmicznych pól, posyłanych ludzkości przez Wyższy Rozum. Różnią się one między sobą parametrami a co za tym idzie i zastosowaniem . Dzięki Kosmoenergetyce można wyzdrowieć i poprawić swój los.

  W naszych czasach prekursorem Kosmoenergetyki był prof.W.A.Pietrov.Od 1997r. stale prowadzone są eksperymentalne badania doświadczalne nad wpływem kanałów Kosmoenergetyki na człowieka, zwierzęta, różnego rodzaju ciecze i obiekty biologiczne (nasiona, rośliny, bakterie).Obecnie przewodniczącym Federacji Kosmoenergetyki Klasycznej jest dr Emil Bagirov.Naukowo-eksperymentalne badania przeprowadzane między innymi w Instytucie Kosmoenergetyki i Psychologii Specjalnej EMILA BAGIROVA w Moskwie zostały przedstawione  i omówione   w wielu publikacjach naukowych.