Narcos

Kosmoenergetyka

Kosmoenergetyka

Kosmoenergetyka należy do najstarszych metod uzdrawiania. Była używana przez wszystkie kultury. Stanowi połączenie wiedzy zgromadzonej na przestrzeni wieków. W Kosmoenergetyce materia i energia znajdują się w nierozłącznej całości. Materia jest to  zagęszczenie energii, a człowiek jest skomplikowaną strukturą pól biologicznych. Każda komórka ,tkanka, organ posiada swój własny i specyficzny zakres częstotliwości. Kiedy ta częstotliwość ulegnie zaburzeniu (zmieni się) w ciele fizycznym pojawi się choroba. Kosmoenergetyka podaje „prawidłowe” częstotliwości na chore organy. Równocześnie pracuje z całym systemem energetycznym człowieka podając ogólnie uzdrawiające częstotliwości na cały organizm. Powstaje wtedy pole torsyjne posiadające charakterystykę zdrowych komórek – tkanek – organów. Wymuszony rezonans przywraca do zdrowia organizm.

Częstotliwości w kosmoenergetyce nazywamy potocznie kanałami. Są to potoki energoinformacyjnych kosmicznych pól, posyłanych ludzkości przez Wyższy Rozum. Różnią się one między sobą parametrami a co za tym idzie i zastosowaniem . Dzięki Kosmoenergetyce można wyzdrowieć i poprawić swój los.

W naszych czasach prekursorem Kosmoenergetyki był prof.W.A.Pietrov.Od 1997r. stale prowadzone są eksperymentalne badania doświadczalne nad wpływem kanałów Kosmoenergetyki na człowieka, zwierzęta, rożnego rodzaju ciecze i obiekty biologiczne /nasiona, rośliny, bakterie/.Obecnie przewodniczącym Federacji Kosmoenergetyki Klasycznej jest dr EMIL BAGIROV.Naukowo-eksperymentalne badania przeprowadzane między innymi w Instytucie Kosmoenergetyki i Psychologii Specjalnej EMILA BAGIROVA w Moskwie zostały przedstawione i omówione w wielu naukowych publikacjach.