Narcos

Terapia

Terapia

 Nauka i religie podzieliły człowieka na dwie części: ciało i ducha. Jednak człowiek to otwarta bioenergoinformacyjna struktura, w której jest zapisana cała informacja o nim. Od stanu tej struktury składającej się z poziomu duchowego, materialnego i emocjonalnego zależy zdrowie i jego los.Konwencjonalne metody leczenia ukierunkowane są na leczenie tylko ciała fizycznego. Człowiek podzielony został na „organy” i „działy”. To smutne bo przecież człowiek  jest nierozerwalną całością. Usunięcie objawów z ciała fizycznego nie spowoduje wyleczenia. Nie można mówić o wyleczeniu, jeśli przyczyna choroby nie zostanie usunięta ze wszystkich poziomów. Kosmoenergetyka działa w sposób kompleksowy. Dzięki wykorzystaniu kanałów, którymi płynie energia o określonych częstotliwościach i w określonych dawkach choroba zostaje usunięta ze wszystkich poziomów: fizycznego, informacyjnego i energetycznego. 

Przebieg terapii

Terapia kosmoenergetyki rozpoczyna się  od energetycznej diagnozy. Terapeuta sprawdza wielkość i stan biopola, sprawdza czakry oraz poziom energii życiowej. Standardowa terapia to zazwyczaj dziesięć seansów co trwa ok 1,5 miesiąca. W ciężkich chorobach terapie są powtarzane aż do całkowitego usunięcia problemów. Podczas zabiegu człowiek stoi z zamkniętymi oczami nie zakłada rąk, nóg, nie zgina kolan, nie stoi na jednej nodze. W wyjątkowych przypadkach  może siedzieć lub leżeć. Czas trwania seansu od 25min do 40min w zależności od problemu. Na początku seansu terapeuta kosmoenergetyki otwiera „odpowiednie kanały” zarówno na człowieka w potrzebie jak i na siebie. Tymi kanałami płyną strumienie energii potrzebnej do oczyszczenia, uzdrowienia i zabezpieczenia człowieka w potrzebie oraz do oczyszczenia i zabezpieczenia terapeuty.

Metoda Kosmoenergetyki to jedyna metoda pracy z energiami Universum, podczas której nie ma możliwości tzw. przebicia energetycznego. Jest całkowicie bezpieczna zarówno dla człowieka w potrzebie jak i terapeuty. W trakcie seansu oprócz pracy z „problemami” terapeuta Kosmoenergetyki pracuje również z czakrami. Jeśli czakry są zablokowane to przepływ energii życiowej jest niestabilny. Dlatego bardzo ważne jest odblokowanie czakr ponieważ od ich pracy zależy funkcjonowanie narządów człowieka. Seanse Kosmoenergetyki przeprowadzane są w kontakcie bezpośrednim lub bez kontaktu czyli na odległość.Wtedy pracujemy ze zdjęciem człowieka w potrzebie. W przypadku dzieci do 14 roku życia pracujemy najpierw z rodzicami, głównie z matką dziecka, ponieważ dziecko znajduje sie w jej biopolu.

W  czasie terapii bardzo ważne jest nastawienie człowieka w potrzebie .Od tego jakie jest jego zaangażowanie i jakie są jego intencje zależy powodzenie terapii.Człowiek musi posiadać 100% woli wyzdrowienia. Jakie są jego intencje takie są efekty.