Narcos

Dla pacjentów

Dla człowieka w potrzebie

  Jeśli ktoś decyduje się na terapie Kosmoenergetyki to powinien wiedzieć, że to nie „koncert życzeń”. Metoda nie leczy tylko poszcególnego narządu np. wątroby czy tarczycy i nie rozwiązuje jednego jakiegoś tam problemu. Uzdrawianie odbywa się na wszystkich poziomach człowieka: ciała fizycznego, planu socjalnego i stanu duchowego (w tym ciała karmicznego). W Kosmoenergetyce uzdrawianie zachodzi w całym człowieku razem z jego wszystkimi chorobami i problemami. Zdrowie i los człowieka są ze sobą połączone. Nie istnieją oddzielnie lecz przynależą do danej osoby w całości. Jeśli rzeczywiście następuje uzdrawianie człowieka to obowiązkowo zmienia się jego życie i los.

Podsumowanie

  • Kosmoenergetyka to metoda wyjątkowa.Cały ,,System Człowiek ”naprawia się,ulega harmonizacji.
  • Terapia jest długotrwała.Składa się zazwyczaj z 10 seansów.W przypadku ciężkich,przewlekłych chorób terapie powtarza się aż do całkowitego usunięcia problemów.Seanse odbywają się w kontakcie lub bez kontaktu (ze zdjęciem) raz lub kilka razy dziennie ,każdego dnia albo co kilka dni w zależności od problemu,stanu zdrowia i wielu innych czynników
  • W niektórych przypadkach do terapii dodaje się masaż neuroenergetyczny
  • Czasami w trakcie terapii pojawiają się zaostrzenia i kryzysy natury fizycznej i psychicznej.Dolegliwości w trakcie zaostrzeń mogą być większe niż przed terapią,dlatego trzeba się dobrze zastanowić  czy jesteś gotowy znieść wszystko dla poprawy swojego życia czy nie.
  • W trakcie terapii sugeruje się obowiązek skorygowania zachowań. Choroby czy niepowodzenia życiowe nie są karą.Sygnalizują negatywny wpływ na człowieka jego myśli,pragnień i uczynków.Są dane człowiekowi do przemyślenia,poprawienia i przyswojenia życiowych lekcji.Poprawić trzeba samego siebie,skorygować swoje wady,wyeliminować złe nawyki,myśli,słowa,uczynki,wybaczyć sobie i innym.
  • Tzw. higiena biopola obowiązuje na codzień każdego z nas, tak jak dbanie o higienę ciała fizycznego.Na higienę biopola składa się uważność i kontrola swoich myśli,słów i uczynków.W ramach higieny biopola wskazane jest także korzystanie z terapii Kosmoenergetyki przynajmniej raz na rok w celu podtrzymania efektów terapii oraz niezalażnie jako element profilaktyki.