Narcos

Elektropunktura

Elektropunktura

   Jest to bezbolesna i nieinwazyjna metoda terapii, którą stosuje się z powodzeniem w wielu schorzeniach wykorzystując punkty typowe dla akupunktury. Przy pomocy niewielkiego impulsu elektrycznego (bez wbijania igieł), można szybko udrożnić powstałe na poziomie energetycznym ,, zatory”.  Elektropunktura – oznacza stymulację elektryczną biologicznie aktywnych punktów skóry.Między powierzchnią skóry a tkanką podskórną istnieje różnica potencjałów, która częściowo wyrównuje się za pośrednictwem punktów biologicznie aktywnych. Badania wykazały istnienie kilkuset takich punktów nazwanych punktami reaktywnymi elektroprzepuszczalnymi .