Narcos

Dla pacjentów

Dla pacjentów

  Metoda Ryodoraku może być wykorzystywana we wszystich zaburzeniach związanych z funkcjonowaniem organizmu .Należy jednak stosować się do przeciwskazań.

       Przeciwskazania

 -ostre i przewlekłe choroby zakażne

-grużlica płuc i innych narządów 

-napadowe migotanie przedsionków

-niestabilna choroba wieńcowa

-świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego

-nowotwory złośliwe

-wyniszczające choroby układowe przy ciężkim stanie ogólnym

-aktywny implant np.rozrusznik serca

-ciężki stan narządów krążenia

-menstruacja

-ciąża i okres karmienia

-stan wyczerpania fizycznego i psychicznego

-stan po alkoholu

-stan silnego pobudzenia psychicznego

-anormalne warunki atmosferyczne